tangenterHör av dig!

Har du någon fråga om de utgivna böckerna så skicka oss ett mail: info@fonemforlag.se

Romanen ÖDELAGD har en speciell hemsida. På den sidan finns ett mycket brett extra- och bonusmaterial om boken: www.odelagd.se

Författaren Henrik Valentin har också en hemsida med material om pjäser, kabaréer, böcker, installationer och framträdanden: www.henrikvalentin.se

Obs! Tyvärr kan vi inte ta emot några manus eftersom utgivningen tills vidare är begränsad till böcker skrivna av Henrik Valentin. Inskickade manus returneras ej.

Fonem Förlag
Nicoloviusgatan 6A
217 57  MALMÖ

0705-780 790

info@fonemforlag.se

040-12 62 50 | info@fonemforlag.se

Copyright informo-09 | admin

erotik giyim