ROMANER

BRUTET LÖFTE

MOTPART

ÖDELAGD

Romanen ”Brutet löfte” utkom i oktober 2019. Den är tillgänglig i alla typer av bokhandel – fysiska fackbokhandlare och Internetbokhandeln. Romanen väcker debatt vilket kan förstärkas av författarframträdande.

Kanske kan man kalla BRUTET LÖFTE för en arbetsroman. Den handlar om en 52-årig tjänsteman som blir uppsagd tillsammans med fyra kollegor på grund av arbetsbrist när ett nytt avancerat affärssystem baserat på artificiell intelligens införs. Han ställs då inför valet mellan arbetslöshet och totalt yrkesbyte.

Romanen utspelar sig till stor del i Möckelfors, ett fingerat samhälle med verklighetsbaserade likheter. Men även namngivna orter som Karlstad, Örebro, Västerås och Stockholm finns med. Att det blev Degerfors som fick bidra med lokalfärg i maskerad form beror på passande industri- och invånarstruktur.

Efter tusen sorger och ännu fler bedrövelser genomgår huvudpersonen en arbetsmarknadsutbildning i industriteknik i Karlstad. Han blir IW-svetsare. Representanter för IF Metall lokalt i Degerfors och regionalt (Östra Värmland) har generöst delat med sig av sina kunskaper. Företrädare för det nedläggningshotade kontoret vid Arbetsförmedlingen i Karlskoga har också bidragit och förekommer i romanen under ortnamnet Karlsboda.

Romanen BRUTET LÖFTE är inte autentisk men skildrar den verklighet allt fler möter idag. Den diskuterar bland annat ämnen och företeelser som dagens snabba förändringar och osäkerhet i arbetslivet, yrkesstolthet, behovet av att kunna ställa om sin yrkesinriktning, det växande behovet av (vuxen-)yrkesutbildning, den föråldrade synen på olika yrken samt konsekvenserna för många anställda genom införandet av artificiell intelligens i form av ”kontorsrobotar”.

Författarens personliga intresse i bruksmiljön har säkert påverkats av att hans farmors far, Frans Wilhelm Valentin var järnverksarbetare vid Kallinge Järnverk i Blekinge. Släkten kan även härledas till Klavreström där det fanns ett järnbruk.

Framträdande om och kring BRUTET LÖFTE
Till vintern/våren 2020 ska Henrik ta fram ett presentationsprogram som innehåller uppläsning/framställning av text ur romanen varvat med utflykter till fakta och resonemang om arbetsförhållanden, samhällssyn och värderingar av yrke och klass. Förklaringar av artificiell intelligens ingår också.

Detta program passar bibliotek, olika föreningar och sammankomster.

”Brutet löfte” finns i bokhandeln, hos alerta bokhandlare samt hos Adlibris och Bokus.

040-12 62 50 | info@fonemforlag.se

Copyright informo-09 | admin

erotik giyim