En smärtsam resa i tillvarons berg- och dalbana

Livet rullar på. Allt är som vanligt. Men plötsligt förändras hela livet för tjänstemannen Göran när ett varsel läggs. Den stora koncernen inför en helt ny försäljningsorganisation med hjälp av artificiell intelligens, AI, som gör de mänskliga insatserna överflödiga hos en grupp medarbetare med supporttjänster. Uppsägning på grund av arbetsbrist heter termen. Trettio års oavbrutet arbetsliv tar slut och han tvingas börja söka jobb. Då visar det sig att hans kompetens är både för omfattande och för liten genom bristen på tillräcklig och rätt utbildning. Och med sina 52 år är han definitivt för gammal för många tjänster. En avgrund öppnar sig inte minst då han tänker på hur hans framgångsrika barn ska uppfatta att deras pappa blir arbetslös. Och vad känner hustrun som avancerar till chef i den lilla kommunen?

Ska han då ha kraft att följa rådet att göra ett yrkesmässigt lappkast, att låta den engagerande hobbyn i garaget leda till en framtida försörjning som kvalificerad svetsare? Klarar han att som medelålders man ta sig igenom en nästan ettårig utbildning? Och inte minst: förmår han att bryta löftet till sin far att aldrig ställa sig på verkstadsgolvet utan skaffa sig ett jobb på kontor? Kan han överhuvudtaget komma över sin fastgjutna syn på uppdelning i tjänstemän och arbetare?

BRUTET LÖFTE låter läsaren följa Görans smärtsamma resa från ett tryggt liv ut i en okända tillvaro som kräver att han ständigt öppnar nya dörrar.

040-12 62 50 | info@fonemforlag.se

Copyright informo-09 | admin

erotik giyim