Skillnaden mellan krönikor och kåserier kan synas hårfin. Oftast är krönikan längre och borrar sig djupare i det område som den kretsar kring. Kåseriet är mer ut efter att lyfta fram vissa koncentrerade och humoristiska vinklingar.

Lägger man till begreppet essäer kompliceras bilden ytterligare. Det är en litterär form som oftast består av genomarbetade betraktelser av ett samhälleligt fenomen. Då kan dessutom humorn lysa med sin frånvaro.

 

 

040-12 62 50 | info@fonemforlag.se

Copyright informo-09 | admin

erotik giyim