Folk bland is low 7823

Växter, ljud, ljus och objekt

Idéträdgårdar på Sofiero med olika teman och format. Små objekt som hundkojan ”Le rêve d´un Papillon” (Papillonhundens dröm) för  en utställning på Huseby Bruk eller Rosig minipaviljong till Fredriksdals Rosdagar 2008 samt en rosbeströdd krocketbana på Fredriksdal 2010.

Koja low 1310papillonkoja

Papillonhundens dröm” gjorde Henrik Valentin till utställningen ”Hundliv” på Huseby slott sommaren 2006. Utställningsansvarig var Anna Lena Einarson som sedan sammanställde materialet i den förträffliga lilla boken ”Hundhus”.

HV stående low 9191

Minipaviljong med engelsk romantik med rosblommigt tyg och bänk med plats för ensamt läsande eller förtroliga samtal.

Vintrigt med musik

En mycket stor installation med ljud, ljus och objekt var ”Genom is och eld”Fredriksdals Julmarknadsdagar år 2007. Där svarade Henrik Valentin för idé och genomförande med hjälp av specialister inom ljud och ljus. Installationen bjöd besökarna på illusorisk glödvandring över ljus, vadning bland isflak, infrusna rosblad i stor block, dånande operaarior, inlästa dikter, bildspel med rosor, fria tolkningar av begreppet julgran. Se fler bilder på www.henrik-valentin.se

Barn på glöd low 7830ljusportal low beskur 7981

Infrusen low ros

Folk i pavm low  277

I augusti 2009 var det dags för en idéträdgård på Sofiero vid ”Den stora trädgårdsfesten” i slutet av augusti. Det blev en köksträdgård under namnet ”Min älskade potager”. (Potager är det franska och engelska uttrycket för en köksträdgård där det estetiska spelar lika stor roll som det matnyttiga.)

HV med luktärt low 696

Varm rabatt low 292En paviljong tronade i mitten omgiven av fyra rabattfält i varma respektive kalla färger. Mycket var ätbart – även det dekorativa, annat var bara ögonfägnad.Kall rabatt low 284 Paviljongen såldes och återuppfördes på en naturtomt i Arild.Skedflöjel low 705

040-12 62 50 | info@fonemforlag.se

Copyright informo-09 | admin

erotik giyim