Välkommen!

 

 

”Brutet löfte” av Henrik Valentin har goda förutsättningar att väcka debatt om klassindelning och värderingen av olika arbeten. Liksom hur utbildning ska kunna göras tillgänglig för fler inte minst när Arbetsförmedlingen skärs ner drastiskt.

Romanen utkommer i vecka 40, första veckan i oktober.

”Det är hög tid att diskussioner om värderingen av olika arbeten tas på på bredd”, säger Henrik Valentin. ”Till och med i en gammal industristad som Malmö finns ingen industritekniskt gymnasieutbildning längre. Trots att det leder till välbetalt arbete direkt efter. Nu får hoppet stå till vuxenutbildning i olika former.”

 

 

 

 

 

 

 

040-12 62 50 | info@fonemforlag.se

Copyright informo-09 | admin

erotik giyim